Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Polgármestere Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Polgármestere

Tisztelettel köszöntöm a honlapom látogatóját!

Az ember a szülőföldjét nem választja. A szülőhelyét, ugyanúgy, mint a szüleit, az ember a Gondviselőtől kapja. Ezért ahhoz különös tisztelettel és elkötelezettséggel kell viszonyulnia. Mindig is hittem abban, hogy vannak dolgok, amiket nem mi választunk meg. A családunk, a környék, ahol élünk, a városunk! Mi, zalaegerszegi emberek büszkék vagyunk erre a településre, hiszen ez mi, magunk vagyunk! A dolgok, amik körülöttünk vannak. A sok apróság, aminek egésze a várost alkotja.

Az élet egyik legnagyszerűbb és legmegtisztelőbb feladatának tartom, hogy szülővárosom, Zalaegerszeg polgármestere lehetek. A zalai megyeszékhely vezetőjének lenni nagy büszkeség, de a dicső múlt miatt komoly felelősség is! Pártolni a modernizációt, de megtartani az értékeket és a hagyományokat. Nem könnyű feladat, de megtiszteltetés, hogy ezt végezhetem.

Szülőhelyem, lakóhelyem polgárainak felhatalmazása és bizalma erőt ad a legnehezebb feladatok megoldásához is

De Zalaegerszeg nem csak város, hanem otthon is. Az első anyai tekintet, az apai bátorítás, a nagyszülők bölcsessége, az első lépések, az első tanítási nap, az iskolák, a tanítók és a tanárok, a feleségem, a kisfiam, a családom, a barátaim – küzdelmek, sikerek és kudarcok elválaszthatatlanul kötnek Zalaegerszeghez.

Tamási Áron szavait kölcsönvéve: a világon az a legfontosabb, hogy valahol otthon legyünk benne. Én akárhol is vagyok a világban, csak Zalaegerszegen vagyok otthon!

Bízom benne, hogy a weboldalam segítségével sikerül még jobban megismertetni a szülővárosomért végzett szolgálatomat, melyet igazi hivatásnak tekintek, és talán magát Zalaegerszeget is, ahol mindenki megtalálja a jövőjét!

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Polgármestere

Életrajz

1978. augusztus 3-án születtem Zalaegerszegen. Édesapám id. Balaicz Zoltán Zalaegerszegért Díjas televíziós újságíró, a Zalaegerszegi Városi Televízió megalapítója és főszerkesztője, édesanyám néhai Molnár Éva adminisztrátor. Büszke vagyok apai nagyszüleimre, Balaicz Vendelre (honvéd katona, majd rendőr volt) és Vörös Gizellára, valamint anyai nagymamámra, Kustán Ilonára, aki 1940-ben kezdte meg polgári iskolai tanulmányait az Ady iskola jogelődjében, ahol később én is tanultam. Feleségem, Balaicz Zoltánné Mándli Edit, pedagógus végzettségű, korábban több intézményben is tanított, jelenleg pedig a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának munkatársa, egyben a Zalaegerszegi Női Szalon elnöke. Gyermekünk, Balaicz Vendel 2018. július 23-án született.

1981-1985 között az Ady utcai óvodába jártam, ahol a Zalaegerszegért Díjjal elismert Péntek Gyuláné volt az óvónőm, majd 1985-1997 között az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium tanulója voltam, ahol Harsányi Mártonné, Hidasi Györgyné, valamint az ugyancsak Zalaegerszegért Díjas dr. Szabó Ágnes voltak az osztályfőnökeim.

Felsőfokú tanulmányaim során három diplomát szereztem:

1997–2001: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely), magyar–történelem szakos tanári diploma
2001–2003: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest), történelem szakos bölcsész diploma
2010–2012: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, közoktatási vezető diploma

Első munkahelyem 2001 szeptemberétől a Széchenyi István Szakközépiskola volt, ahova Csapó József (szintén Zalaegerszegért Díjas) igazgató vett fel. Az iskolában – óraadó tanárként – egészen 2015 júniusáig tanítottam, sajnos akkortól már összeférhetetlenné vált a polgármesterséggel.

A tanítással párhuzamosan, ugyancsak 2001-ben Szalay Annamária akkori országgyűlési képviselőtől, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány elnökétől és dr. Gyimesi Endre akkori polgármestertől kaptam azt a felkérést, hogy a Városházán felsőoktatási ügyekkel foglalkozzak. Így 9 éven át, 2001-től 2010-ig voltam a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója. Ezen évek alatt indult el Zalaegerszegen a műszaki-mérnöki oktatás, bővült a többi képzés, sikeres pályázatokon vettünk részt, és önálló karrá vált a számviteli főiskolai intézet is. Munkám elismeréseként kitüntetésben részesített a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Pannon Egyetem is.

Közben 2006-ban a FIDESZ-KDNP jelöltjeként megválasztottak Zalaegerszeg belvárosi térsége önkormányzati képviselőjének, majd 2010-ben újra elnyertem a helyi polgárok bizalmát. A 2006–2010 közötti ciklusban az önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottságának elnöki posztját töltöttem be, 2010-ben pedig alpolgármesternek választottak.

2014-ben 64 százalékos szavazati aránnyal Zalaegerszeg polgármestere lettem, 2019-ben 70 százalékos, 2024-ben pedig 73 százalékos többséggel választottak újra.